Uw zoekopdracht heeft 16 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (28 kB)

  Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten; Brief minister over mogelijkheden vergoeding reiskosten bij afstanden van meer dan 15 km in de beroepsopleidende leerweg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-12-2000 2000-2001 Kamerstuk 26662, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten; Brief minister over maatregelen om ouders van leerlingen in voortgezet onderwijs en beroepsopleidende leerweg tegemoet te komen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-06-2000 1999-2000 Kamerstuk 26662, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (5 kB)

  Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten; Brief minister over 2 extra maatregelen die nog dit schooljaar worden ingevoerd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-04-2000 1999-2000 Kamerstuk 26662, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon PDF (3 kB)

  Stemmingen over zes moties, ingediend tijdens het notaoverleg over de nota Tegemoetkoming studiekosten, te weten: - de motie-Rehwinkel c.s. over een extra toelage (26662, nr. 4); - de motie-Rehwinkel c.s. over kostendekkendheid (26662, nr. 5); - en vier andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-02-2000 1999-2000 nr. 52, pagina 3715 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (230 kB)

  Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten; Verslag nota-overleg op 14 februari 2000 over de nota 'Meer voor meer. Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten: de tweede fase'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-02-2000 1999-2000 Kamerstuk 26662, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (22 kB)

  Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten; Brief minister over onder meer de verhoging van de normvergoeding voor het voortgezet onderwijs met f50,- voor alle WTS-gerechtigden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-02-2000 1999-2000 Kamerstuk 26662, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten; Motie over een extra toelage van f100,- voorafgaande aan de verruiming per 2001-2002

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2000 1999-2000 Kamerstuk 26662, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten; Motie over het laten ingaan van de tweede fase wijziging WTS al in de cursus 2000-2001 om de armoedevallen op te lossen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2000 1999-2000 Kamerstuk 26662, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten; Motie over het streven naar volledige compensatie van de studiekosten voor mensen met lagere inkomens, ook ná 2001

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2000 1999-2000 Kamerstuk 26662, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten; Motie over onderzoek naar de manier waarop bovenmatige reiskosten voor leerlingen onder de 18 onder WTS kunnen worden gebracht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2000 1999-2000 Kamerstuk 26662, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal