Uw zoekopdracht heeft 11 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (293 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-04-2019 Staatscourant 2019, 16874 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (627 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot uitvoering van het Verdrag van Almelo en daarmee samenhangende verdragen en ter bescherming van de publieke belangen bij de verrijking van uranium en de ontwikkeling en exploitatie van de daartoe strekkende technologie (Uitvoeringswet Verdrag van Almelo)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2017 Staatscourant 2017, 32226 Ministerie van Economische Zaken
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (19 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2015 Staatscourant 2015, 48467 Ministerie van Economische Zaken
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (330 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische telecommunicatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-09-2015 Staatscourant 2015, 28002 Ministerie van Economische Zaken
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (50 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Frequentiebesluit 2013 in verband met de aanpassing van de voorschriften met betrekking tot de verlenging van vergunningen voor schaarse frequentieruimte

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-07-2014 Staatscourant 2014, 21227 Ministerie van Economische Zaken
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (387 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2013 Staatscourant 2013, 12039 Ministerie van Economische Zaken
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (171 kB)

  Advies Raad van State, betreffende Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2013 Staatscourant 2013, 6915 Ministerie van Economische Zaken
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (100 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming (uitbreiding van bestuursrechtelijke handhavingsbevoegdheden)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2011 Staatscourant 2011, 20845 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (42 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ....., houdende wijziging van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie in verband met de flexibilisering van bestaande vergunningen voor GSM, GSM gecombineerd met DCS1800, en DCS1800 en wijziging van het Frequentiebesluit in verband met het digitaliseringsbeleid voor commerciële radio

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-03-2011 Staatscourant 2011, 4272 Ministerie van Economische Zaken
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (42 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ..., houdende wijziging van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie in verband met de flexibilisering van bestaande vergunningen voor GSM, GSM gecombineerd met DCS1800, en DCS1800 en wijziging van het Frequentiebesluit in verband met het digitaliseringsbeleid voor commerciële radio

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-02-2011 Staatscourant 2011, 3463 Ministerie van Economische Zaken