Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (35 kB)

  Besluit van 18 januari 2017, houdende wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de gegevensverstrekking door de Sociale verzekeringsbank en een enkele technische wijziging

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2017 Staatsblad 2017, 15 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Handeling | Noten Download icon PDF (56 kB)

  Vraag VVD, de heer Azmani: Schriftelijke antwoorden van de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2012 (33000-XV)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-02-2012 2011-2012 nr. 36, item 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief regering Download icon PDF (9 kB)

  Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief regering; Artikel 10 Waadi

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-2010 2009-2010 Kamerstuk 17050, nr. 397 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (10 kB)

  Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-2008 2008-2009 Kamerstuk 17050, nr. 366 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (24 kB)

  Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-06-2008 2007-2008 Kamerstuk 17050, nr. 358 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (16 kB)

  Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Verslag van een Algemeen Overleg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-12-2007 2007-2008 Kamerstuk 17050, nr. 344 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (51 kB)

  Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten; Verslag algemeen overleg gehouden op 12 december 2006

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-01-2007 2006-2007 Kamerstuk 29407, nr. 60 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (5 kB)

  Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Brief staatssecretaris over multidisciplinaire samenwerking in de fraudebestrijding

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-03-2006 2005-2006 Kamerstuk 17050, nr. 321 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (41 kB)

  Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Verslag algemeen overleg gehouden op 15 september 2005

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-10-2005 2005-2006 Kamerstuk 26448, nr. 227 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon PDF (2 kB)

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over vergunningen in de uitzendbranche, te weten: - de motie-Bruls c.s. over een systeem van zelfregulering voor uitzendorganisaties (17050, nr. 287); - de motie-Bussemaker c.s. over de bestrijding van fraude en illegale arbeid via uitzendbureaus (17050, nr. 288); - de motie-De Wit over uitbreiding van de capaciteit van de Arbeidsinspectie en de Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (17050, nr. 289) en 1 andere motie (nr. 290)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-04-2005 2004-2005 nr. 65, pagina 4163-4164 Tweede Kamer der Staten-Generaal