Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (42 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de gegevensverstrekking door de Sociale verzekeringsbank en een enkele technische wijziging

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2017 Staatscourant 2017, 5856 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. AMvB Download icon PDF (35 kB)

  Besluit van 18 januari 2017, houdende wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de gegevensverstrekking door de Sociale verzekeringsbank en een enkele technische wijziging

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2017 Staatsblad 2017, 15 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (70 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag teneinde betalingsverplichtingen aan te wijzen ten aanzien waarvan de werknemer bevoegd is om schriftelijke volmacht te verlenen aan de werkgever om uit het uit te betalen minimumloon in zijn naam betalingen te verrichten voor huisvesting en zorgverzekering en voor enkele andere betalingsverplichtingen en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-11-2016 Staatscourant 2016, 60806 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. AMvB Download icon PDF (67 kB)

  Besluit van 24 oktober 2016, tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag teneinde betalingsverplichtingen aan te wijzen ten aanzien waarvan de werknemer bevoegd is om schriftelijke volmacht te verlenen aan de werkgever om uit het uit te betalen minimumloon in zijn naam betalingen te verrichten voor huisvesting en zorgverzekering en voor enkele andere betalingsverplichtingen en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2016 Staatsblad 2016, 419 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (203 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2016 Staatscourant 2016, 58943 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (84 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitbreiding van de aansprakelijkheid voor de voldoening van het verschuldigde loon aan de werknemer die arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2016 Staatscourant 2016, 25752 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (61 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-02-2016 Staatscourant 2016, 5015 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van 2 december 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2015 Staatsblad 2015, 465 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (350 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-01-2015 Staatscourant 2015, 323 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (758 kB)

  Advies Raad van State inzake wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2014 Staatscourant 2014, 21297 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid