Uw zoekopdracht heeft 27 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (17 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 97, item 27 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling | Behandeling Download icon PDF (325 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) ( 33290 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 97, item 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling | Behandeling Download icon PDF (118 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers ( 33284 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 97, item 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Stemming Download icon PDF (2 kB)

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de Landbouw- en Visserijraad

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 97, item 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Stemming Download icon PDF (0 kB)

  Stemming over een motie, ingediend bij het dertigledendebat over het vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage inzake stages voor illegalen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 97, item 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Stemming Download icon PDF (13 kB)

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) ( 32862 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 97, item 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Stemming Download icon PDF (3 kB)

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over ouderenmishandeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 97, item 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling | Stemming Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie ( 33162 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 97, item 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling | Stemming Download icon PDF (2 kB)

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de vertraging van verplichte voorlichting over homoseksualiteit op scholen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 97, item 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling | Stemming Download icon PDF (2 kB)

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie ( 33146 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 97, item 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal