Toon filters

Uw zoekopdracht heeft 155 resultaten opgeleverd

 1. Kamerstuk Download icon PDF

  Onteigening in 's Gravenhage, voor de uitbreiding enz. van het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  1908-1909 Kamerstuk 331, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF

  Verhooging van de begrooting van uitgaven van het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 1917

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-1918 1917-1918 Kamerstuk 331, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF

  Machtiging tot het sluiten van eene overeenkomst met de Bataafse Petroleum Maatschappij Zuid-Perlak omtrent de terreinen Djambi I en II

  Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  1914-1915 Kamerstuk 331, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF

  Inlichtingen op het adres van mevrouw E. Ch. Stamm'ler, geboren Böttger

  Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  1921-1922 Kamerstuk 331, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF

  Wijziging van het elfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 1931.

  Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  1931-1932 Kamerstuk 331, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF

  Wijziging en verhooging van het Iste hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Nederlandsch-Indië voor 1918

  Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  1918-1919 Kamerstuk 331, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF

  Ontwerp van wet tot heffing eener oorlogswinstbelasting

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-06-1916 1915-1916 Kamerstuk 331, nr. 331 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF

  Goedkeuring onderh. verkoop aan de gem. Zutphen van een gedeelte der gronden, behoorende tot het voormalige fort de Pol.

  Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  1934-1935 Kamerstuk 331, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF

  Rekening van ontvangst en uitgaaf betreffende de uitgifte van de 4% geldleeningen ten laste van het Rijk 1940 I, uitgegeven krachtens de wetten an 26 Maart 1936 (Staatsblad no. 1401) en 13 December 1939 (Staatsblad no. 1409).

  Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  1939-1940 Kamerstuk 331, nr. 331 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF

  Heffing eener oorlogswinstbelasting

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-05-1916 1915-1916 Kamerstuk 331, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal