Toon filters

Uw zoekopdracht heeft 214 resultaten opgeleverd

 1. Kamerstuk Download icon PDF

  Wetsontwerpen tot wijziging van de artikelen 8, 21 en 43 en tot invoeging van twee artikelen tusschen de artikelen 50 en 51 der Ongevallenwet 1901

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-06-1909 1908-1909 Kamerstuk 234, nr. 234 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF

  Wijziging van de Lager-onderwijswet 1920.

  Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  1936-1937 Kamerstuk 234, nr. 234 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF

  Wijziging en verhooging van het negende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 1934.

  Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  1935-1936 Kamerstuk 234, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF

  Goedkeuring van de onderhandschen verkoop van den tot het Kroondomein behoorende windkorenmolen e.a. te Leerdam

  Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  1913-1914 Kamerstuk 234, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF

  Adressen van A. van Wijk, te Vlissingen, en van G. P. A. G. H. Römer, luitenant-kolonel bij het 3de reg. huzaren te 's Gravenhage

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-1908 1907-1908 Kamerstuk 234, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF

  Invoeging van twee artikelen tusschen de artikelen 50 en 51 der Ongevallenwet 1901

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-03-1909 1908-1909 Kamerstuk 234, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF

  Verhooging van het IXde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1910

  Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  1909-1910 Kamerstuk 234, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF

  Bepalingen met betrekking tot de binnenscheepvaart

  Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  1918-1919 Kamerstuk 234, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF

  Wijziging der Ziektewet.

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-06-1946 1946-I Kamerstuk 234, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF

  Suppletoire rekeningen betreffende de geldleening ten laste van den Staat, van 18 Maart 1905 (Staatsblad nº. 97)

  Datum document Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-03-1911 1910-1911 Kamerstuk 234, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal