Uw zoekopdracht heeft 16 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (297 kB)

  Toelichting op de ramingen van de budgettaire effecten van de maatregelen bij het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  06-06-2018 2017-2018 34959, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (339 kB)

  Uitvoeringstoetsen Wetsvoorstel Spoedreparatie Fiscale Eenheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  06-06-2018 2017-2018 34959, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (3239 kB)

  Potential measures against microplastic emissions to water

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  06-06-2018 2017-2018 30872, nr. 219 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1022 kB)

  Verkenning economische effecten maatregelen bandenslijtage (microplastics)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  06-06-2018 2017-2018 30872, nr. 219 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (8701 kB)

  Brief van de Gezondheidsraad inzake gezondheidsrisico’s van microplastics in het milieu

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  06-06-2018 2017-2018 30872, nr. 219 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (111 kB)

  Brief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu inzake gezondheidsrisico’s van microplastics in het milieu

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  06-06-2018 2017-2018 30872, nr. 219 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (6761 kB)

  Stand van zaken achterwege laten van ingrepen bij pluimvee

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  06-06-2018 2017-2018 28286, nr. 983 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (165 kB)

  Standpunt Stuurgroep ‘Plan van Aanpak Ingrepen Pluimvee’ over de mogelijkheden voor het achterwege laten van ingrepen bij pluimvee per september 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  06-06-2018 2017-2018 28286, nr. 983 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (67 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, en Media houdende regels voor de subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen (Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  06-06-2018 2017-2018 31293, nr. 392 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (114 kB)

  Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in verband met de bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  06-06-2018 2017-2018 31293, nr. 392 Tweede Kamer der Staten-Generaal