Uw zoekopdracht heeft 58 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Circulaires Download icon PDF (7 kB)

  Rendementen gesubsidieerde woningbouw december 1999 en normen november 1999; circulaire aan colleges b. en w.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-1999 Staatscourant 1999, 251 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving en (energie-) investeringsaftrek Nederlandse Antillen en Aruba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-1999 Staatscourant 1999, 251 Ministerie van Financiën
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling subsidiering kwaliteit Groene Hart; vaststelling subsidieplafond en aanvraagperiode 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-1999 Staatscourant 1999, 251 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw december 1999

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-1999 Staatscourant 1999, 251 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging machtiging Directeur DWK (Directeur Wetenschap en Kennisoverdracht, Ministerie van LNV)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-1999 Staatscourant 1999, 251 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Wijziging Uitvoeringsregeling Rekenmodellen Wet waardering onroerende zaken i.v.m. verrekening waarderingskosten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-1999 Staatscourant 1999, 251 Ministerie van Financiën
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging tarieven Regeling beheersovereenkomsten 1993 (Rbo) voor 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-1999 Staatscourant 1999, 251 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging tarieven Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling (Rbon) voor 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-1999 Staatscourant 1999, 251 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Aanvraagperioden programmabeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-1999 Staatscourant 1999, 251 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Programmabeheer beleidsregels agrarisch natuurbeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-1999 Staatscourant 1999, 251 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit