Uw zoekopdracht heeft 88987 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (39 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 september 2019 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector Industrie en Techniek, sector 2-no 3

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2019 Staatscourant 2019, 45945 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (76 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 4 september 2019, nr. PO/FenV/14558945, houdende vaststelling van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2018–2019 en het vaststellen van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2018–2019 (Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2019 Staatscourant 2019, 50805 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Interne regelingen Download icon PDF (41 kB)

  Maandbrief VBD september 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2019 Staatscourant 2019, 50802 Ministerie van Defensie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 9 september 2019, kenmerk 2019-2354700/IT2026263, houdende het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Nifedipine retard Centrafarm, 10mg tablet (RVG 16385), Nifedipine retard Aurobindo, 10mg tablet (RVG 20138=16385), en Nifedipine retard Teva, 10mg tablet (RVG 19426=16385)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2019 Staatscourant 2019, 50858 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Interne regelingen Download icon PDF (41 kB)

  Maandbrief VBD augustus 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2019 Staatscourant 2019, 50825 Ministerie van Defensie
 6. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Regeling aanwijzing inspecteurs Inspectie Veiligheid Defensie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2019 Staatscourant 2019, 50645 Ministerie van Defensie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 9 september 2019, kenmerk 2019-2354701/IT2026263, houdende het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Nifedipine retard Centrafarm, 20mg tablet (RVG 15976), Nifedipine retard Aurobindo, 20mg tablet (RVG 20139=15976) en Nifedipine retard Teva, 20mg tablet (RVG 26557=15976)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2019 Staatscourant 2019, 50855 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Mededeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de aanmerking als Bopz-voorziening

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-09-2019 Staatscourant 2019, 50567 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Kennisgeving en besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de start van een openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht inzake het ontwerpbesluit wijziging Nationaal Frequentieplan (700 MHz band)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-09-2019 Staatscourant 2019, 51395 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 10. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-09-2019 Staatscourant 2019, 50900 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat