Uw zoekopdracht heeft 88575 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 4 juni 2019, nr. 2019001082 houdende het verlenen van ontslag op eigen aanvraag aan leden van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 33415 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking wijziging geluidproductieplafonds Oldenzaal, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 33045 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Koninklijke onderscheidingen Download icon PDF (0 kB)

  Koninklijke onderscheidingen: Ministerie van Defensie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 33507 Ministerie van Defensie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 17 juni 2019, nr. WJZ/19138916, houdende een specifieke uitkering voor de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Midden-Groningen en Groningen in verband met de versterking van de gebouwen in batch 1.588

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 34667 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Ontheffingen Download icon PDF (5 kB)

  Ontheffing voor Swedish Air Force Historic Flight van het verbod vluchten uit te voeren met luchtvaartuigen die niet zijn voorzien van een geldig bewijs van luchtwaardigheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 33504 Ministerie van Defensie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 juni 2019, nr. MINBUZA-2019.3970-8, tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 1 december 2017, nr. MINBUZA-2017.7963 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede wijziging Noodhulp Nederlandse NGO’s 2018-2021)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 33255 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juni 2019, kenmerk 1528057-190388-BPZ, houdende de benoeming van drie leden van de begeleidingscommissie voor het Sociaal en Cultureel Planbureau

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 33281 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juni 2019, kenmerk 1539769-191348-PDZ, houdende het verlenen van ondermandaat en ondervolmacht aan de programma manager Duurzame zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 33269 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (1 kB)

  Verzoek tot verlenging algemeen verbindendverklaring van cao-bepalingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 34559 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking wijziging geluidproductie-plafonds te Delden, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 33042 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat