Uw zoekopdracht heeft 267 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute, Provincie Zuid-Holland Ontwerpbesluit vellen van houtopstand gemeente Katwijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2019 Staatscourant 2019, 61319 Zuid-Holland
 2. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (5 kB)

  Provincie Overijssel terinzagelegging gewijzigd vastgesteld PIP Natura 2000 Boetelerveld

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2019 Staatscourant 2019, 60456 Overijssel
 3. Vergunningen Download icon PDF (5 kB)

  Inspraakbesluit De Noordenveldse Kwaliteitsgids

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 56404 Noordenveld
 4. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Partiële herziening inpassingsplan Windenergie A16 ter inzage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-09-2019 Staatscourant 2019, 52277 Noord-Brabant
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (5 kB)

  Provincie Overijssel terinzagelegging gewijzigd vastgesteld PIP Natura 2000 Punthuizen Stroothuizen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2019 Staatscourant 2019, 42452 Overijssel
 6. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Provincie Overijssel terinzagelegging gewijzigd vastgesteld PIP Natura 2000 Landgoederen Oldenzaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2019 Staatscourant 2019, 42449 Overijssel
 7. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Provincie Overijssel terinzagelegging Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Buurserzand - Horsterveen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2019 Staatscourant 2019, 42453 Overijssel
 8. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Provincie Overijssel terinzagelegging Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Witte Veen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2019 Staatscourant 2019, 42454 Overijssel
 9. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (6 kB)

  Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-projectplan Waterwet “Herinrichting Oude Strijper Aa”, ontwerp-inpassingsplan “Herinrichting Oude Strijper Aa ”, inclusief m.e.r.-beoordeling en ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming).

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 37854 Noord-Brabant
 10. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  0ntwerp Inpassingsplan Verlegging N825

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2019 Staatscourant 2019, 33063 Gelderland