Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Provincie Zeeland - Kennisgeving vaststelling 2e herziening Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Waterdunen, Zeeland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-03-2019 Staatscourant 2019, 13839 Zeeland
 2. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Provincie Zeeland - Kennisgeving ontwerp 2e herziening Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Waterdunen, Zeeland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2018 Staatscourant 2018, 65965 Zeeland
 3. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Hernieuwde kennisgeving ontwerp wijzigingsplan Kustlaboratorium Waterdunen Zilte Teelten, Zeeland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2018 Staatscourant 2018, 8470 Zeeland
 4. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie kennisgeving vaststelling inpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen, Zeeland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2014 Staatscourant 2014, 23384 Zeeland
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving vaststelling inpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen, Zeeland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2014 Staatscourant 2014, 23384 Zeeland
 6. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (9 kB)

  Terinzagelegging van het (gewijzigd) vastgestelde Rijksinpassingsplan ‘Hertogin Hedwigepolder’ en de (gewijzigd) vastgestelde uitvoeringsbesluiten, Zeeland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2014 Staatscourant 2014, 4751 Zeeland
 7. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerp Inpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen, Zeeland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2014 Staatscourant 2014, 2240 Zeeland
 8. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (5 kB)

  Kennisgeving vaststelling 1e herziening inpassingsplan Waterdunen, Zeeland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2013 Staatscourant 2013, 35666 Zeeland
 9. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking vaststelling wijzigingsplan Zandertje 17 te Breskens, Zeeland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-2013 Staatscourant 2013, 27194 Zeeland
 10. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Voorontwerp inpassingsplan Marinierskazerne Vlissingen, Zeeland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-2013 Staatscourant 2013, 27191 Zeeland