Uw zoekopdracht heeft 82 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Fluwelensingel 86 en kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-2019 Staatscourant 2019, 54267 Gouda
 2. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Turfmarkt 60 Gouda

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 46575 Gouda
 3. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Oosthoef 7

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 40053 Gouda
 4. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking gecoördineerd besluit vaststelling bestemmingplan ‘Voormalig Weeshuiscomplex’ en omgevingsvergunning ‘het verbouwen van het weeshuis’

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 38433 Gouda
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling bestemmingsplan Boerhaavekwartier

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 34411 Gouda
 6. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Vooraankondiging bestemmingsplannen ex artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-05-2019 Staatscourant 2019, 25756 Gouda
 7. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2019 Staatscourant 2019, 10118 Gouda
 8. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde Wet Geluidhinder ‘Boerhaavekwartier’

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 72295 Gouda
 9. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling bestemmingsplan Parapluherziening Parkeren Gouda

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2018 Staatscourant 2018, 69474 Gouda
 10. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling bestemmingsplan Jozeflocatie Graaf Florisweg 77

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2018 Staatscourant 2018, 61357 Gouda