Uw zoekopdracht heeft 7441 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Melding door de Kansspelautoriteit in het kader van artikel 30q, vijfde lid, van de Wet op de kansspelen in verband met een wijziging van de te naam stelling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2020 Staatscourant 2020, 35547 Kansspelautoriteit
 2. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving ontwerpbesluit Hexion Botlek B.V., Chemiestraat 30, Botlek-Rotterdam, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2020 Staatscourant 2020, 35516 Rijkswaterstaat
 3. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Uitnodiging voor het indienen van een concurrerende aanvraag voor een opsporingsvergunning aardwarmte voor het gebied genaamd Wellerlooi, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2020 Staatscourant 2020, 35799 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Intrekking winningsvergunning koolwaterstoffen L12c, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2020 Staatscourant 2020, 35783 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Ontwerpbesluit ‘Hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor 4 woningen De Terpen’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2020 Staatscourant 2020, 36285 Kampen
 6. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-07-2020 Staatscourant 2020, 36368 Ooststellingwerf
 7. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  m.e.r. beoordeling: Uilenesterstraat 4 in Keijenborg, aanmeldingsnotitie voor uitbreiding van het agrarisch bedrijf

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-07-2020 Staatscourant 2020, 36421 Bronckhorst
 8. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Exploitatievergunning voor het exploiteren van een openbare inrichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2020 Staatscourant 2020, 36330 Schagen
 9. Vergunningen Download icon PDF (7 kB)

  Instemmingsbesluit voor de aanleg van een 6 inch pijpleiding tussen P11-Unity en een WYE-structure en een 140 mm umbilical tussen P11-Unity en P11-B De Ruyter, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2020 Staatscourant 2020, 35082 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 10. Vergunningen Download icon PDF (10 kB)

  Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft, onder het daarbij vermelde kenmerk, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, versnellers, toestellen en splijtstoffen. Onderstaande vergunningen zijn voorbereid met toepassing van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2020 Staatscourant 2020, 35308 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming