Uw zoekopdracht heeft 20 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 21 november 2018, kenmerk 1447587-184174-VGP, houdende wijziging van de Regeling heroïnebehandeling in verband met aanpassingen van de specifieke uitkeringen voor 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2018 Staatscourant 2018, 67348 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Vergunningen Download icon PDF (5 kB)

  Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2018 Staatscourant 2018, 65697 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 september 2018, kenmerk 1418971-180882-LZ, houdende wijziging van de Regeling palliatieve terminale zorg in verband met actualisering van de normbedragen en aanpassing van bijlage 1

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2018 Staatscourant 2018, 54192 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 19 september 2018, kenmerk 180796-1418425-GMT, houdende intrekking van het Besluit Coördinatiegroep Orgaandonatie 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2018 Staatscourant 2018, 54053 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (32 kB)

  Beleidsregel van de Minister voor Medische zorg van 24 september 2018, kenmerk 180448-1414411-PG, over regels voor de verstrekking van een tegemoetkoming in verband met de grote gevolgen van de Q-koortsuitbraak (Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2018 Staatscourant 2018, 54726 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 12 september 2018, kenmerk 1416644-180650, houdende wijziging van de Regeling publieke gezondheid vanwege het opheffen van de vrijstelling van de meldingsplicht voor hepatitis C

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2018 Staatscourant 2018, 53094 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (99 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2018 Staatscourant 2018, 46540 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 7 augustus 2018, kenmerk 1383872-179036-MEVA, houdende instemming met het Besluit radiotherapie van het College Geneeskundige Specialismen van 13 juni 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-08-2018 Staatscourant 2018, 46476 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor Medische Zorg 6 maart 2018, kenmerk 1294432-173259-PG, houdende intrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet afbreking zwangerschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-03-2018 Staatscourant 2018, 14486 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor Medische Zorg 6 maart 2018, kenmerk 1300868-173795-PG, houdende intrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet afbreking zwangerschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-03-2018 Staatscourant 2018, 14487 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport