Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2013, kenmerk 179661-114713-VGP, houdende wijziging van de Regeling heroïnebehandeling in verband met aanpassing van de specifieke uitkeringen voor 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2013 Staatscourant 2013, 35798 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Vergunningen Download icon PDF (5 kB)

  Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 september 2013, kenmerk 148169-109588-PG, houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2013 Staatscourant 2013, 27240 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 september 2013, 149009 – 109741-MC, houdende tijdelijke verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2013 Staatscourant 2013, 26846 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Rectificatie Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juni 2013, nr. 119559-104161-GMT, houdende deskundigheideisen voor radiologische verrichtingen (Regeling deskundigheideisen radiologische verrichtingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2013 Staatscourant 2013, 16084 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2013, 121748-104686, houdende vaststelling van een beleidskader voor subsidiëring van anonieme e-mental health 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-09-2013 Staatscourant 2013, 26229 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-09-2013 Staatscourant 2013, 24667 overig
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juni 2013, nr. 119559-104161-GMT, houdende deskundigheideisen voor radiologische verrichtingen (Regeling deskundigheideisen radiologische verrichtingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2013 Staatscourant 2013, 16084 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 maart 2013, MC-U-3156528, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake technische vormgeving verrekening overgangsregeling kapitaallasten tweedelijns curatieve ggz

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2013 Staatscourant 2013, 6892 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Convenanten Download icon PDF (12 kB)

  Convenant Calamiteitenhospitaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2013 Staatscourant 2013, 1004 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport