Uw zoekopdracht heeft 3441 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Omgevingsvergunning - Ontwerp omgevingsvergunning (Crisis- en herstelwet), Spui 153, 164-A, 165, 167, 169-B, 167-C, en 167-D en Gedempte Gracht 671 tot en met 681 te Den Haag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 68206 's-Gravenhage
 2. Verkeersbesluiten Download icon PDF (7 kB)

  Provincie Utrecht - Provincie Utrecht, gemeente Bunnik, N411, Koningsweg / Koningslaan, ombouw parallelweg en verlaging maximum snelheid hoofdrijbaan. - Woerden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 67970 Utrecht
 3. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Omgevingsvergunning - Ontwerpbeschikking verleend, Bronovolaan 1B - 1D te Den Haag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 67569 's-Gravenhage
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 29 november 2019, nr. WJZ/ 19229655, houdende beleidsregels over het buiten gebruik stellen van boorgaten en putten (Beleidsregel buiten gebruik stellen boorgaten en putten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 66474 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Verkeersbesluiten Download icon PDF (1 kB)

  Gemeente Asten - Wegafsluiting Ostaderplantsoen - Ostaderplantsoen Asten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66645 Asten
 6. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit algehele ontheffing van het sluitingsuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66830 Schagen
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Aanwijzingsbesluit Collectieve Festiviteiten 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66824 Schagen
 8. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Heusden - Evenementenvergunning

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66133 Heusden
 9. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Heusden - Evenementenvergunning

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66008 Heusden
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 26 november 2019, nr. VO/130459, houdende wijziging van de Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen in verband met het verhogen van het subsidieplafond

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66068 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap