Uw zoekopdracht heeft 1111 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 november 2019, nr. VO/17731314, houdende wijziging van diverse regelingen voor het voortgezet onderwijs in verband met het verlengen van regelingen en het vaststellen van nieuwe subsidieplafonds en bedragen voor het kalenderjaar 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2019 Staatscourant 2019, 64684 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 november 2019, nr. HO&S/16725294, houdende wijziging van de Regeling verwantschapstabel educatieve minor in verband met uitbreiding van de tabel Verwante opleidingen educatieve minor 2019/2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2019 Staatscourant 2019, 64420 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (322 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-10-2019 Staatscourant 2019, 57195 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 11 oktober 2019, nr. PO/16556929, houdende de wijziging van de vergoeding van de Commissie beoordeling begaafdheid in het primair en voortgezet onderwijs ten behoeve van de Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-10-2019 Staatscourant 2019, 57322 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 september 2019, PO/1435528, houdende wijziging van de Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort in verband met het verhogen van de subsidieplafonds

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 56542 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 september 2019, nr. MBO/16574371, houdende wijziging van het subsidieplafond van de Regeling subsidie zij-instroom voor het kalenderjaar 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 56533 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2019, nr. MBO/16107730, houdende wijziging van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 in verband met de naamswijziging van RMC-regio 25 in bijlage C

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 54719 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 september 2019, nr. VO/16664297 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van de Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 2 juli 2019, nr. VO/9132524, tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor de kalenderjaren 2019 en 2020 (Stcrt. 2019, 38744)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 54886 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 18 september 2019, nr. VO/12966395, houdende vaststelling van het subsidieplafond van het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo voor het kalenderjaar 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2019 Staatscourant 2019, 53832 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Wijziging van de Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020 en Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021, in verband met correctie van de einddatum afnamen cpe beeldend vmbo en vwo

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2019 Staatscourant 2019, 53647 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap