Uw zoekopdracht heeft 451 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 14 november 2019, nr. 2019-0000062971 houdende vaststelling van percentages, bedragen en inkomensklassen ingevolge de Wet bevordering eigenwoningbezit en wijziging van enkele bedragen in die wet (Regeling koopsubsidiegrenzen en koopsubsidieplafond 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2019 Staatscourant 2019, 64400 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 september 2019, nr. 2019-0000502417, tot wijziging van de Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud (normrente en normbedrag spaarpremie vierde kwartaal 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 52670 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 augustus 2019, nr. 2019-0000390399, tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis in verband met het opnieuw openstellen van de subsidie voor eigenaar-bewoners

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-08-2019 Staatscourant 2019, 43758 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juni 2019, nr. ILT-2019/31227, houdende regels tot vaststelling van boetebedragen voor overtredingen van artikel 120 van de Woningwet en artikel 2.1, eerste, tweede, vierde en vijfde lid van het Besluit energieprestatie gebouwen (Beleidsregel boeteoplegging verkoop woning zonder geldig energielabel 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2019 Staatscourant 2019, 36844 Inspectie Leefomgeving en Transport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  (wijziging parameters per 1 juli 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2019 Staatscourant 2019, 32830 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2019, nr. 2019-0000119188 tot wijziging van de Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud (normrente en normbedrag spaarpremie tweede kwartaal 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-03-2019 Staatscourant 2019, 14854 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 december 2018, nr. 2018-0000916790 tot wijziging van de Subsidieregeling Stichting A en O-fonds Rijk, de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis, de Subsidieregeling oorlogsgravenstichting 2013, de Subsidieregeling Stichting VSO 2013 en de Subsidieregeling SVO 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2018 Staatscourant 2018, 68012 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 november 2018, nr. 2018-0000922068 tot wijziging van de Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud (normrente en normbedrag spaarpremie eerste kwartaal 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2018 Staatscourant 2018, 68614 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 november 2018, nr. 2018-0000895937, houdende vaststelling van percentages, bedragen en inkomensklassen ingevolge de Wet bevordering eigenwoningbezit en wijziging van enkele bedragen in die wet (Regeling koopsubsidiegrenzen en koopsubsidieplafond 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-11-2018 Staatscourant 2018, 65909 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (48 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 1 november 2018, 2018-0000176782, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2019 en enkele andere aanpassingen (Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-11-2018 Staatscourant 2018, 62895 Ministerie van Financiën