Uw zoekopdracht heeft 1780 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Convenanten Download icon PDF (58 kB)

  RECTIFICATIE Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 64553 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 25 november 2019, nr. WJZ/19250066, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de openstelling van de subsidiemodule Eurostarsprojecten en aanpassingen van de subsidieplafonds van enkele subsidiemodules

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2019 Staatscourant 2019, 65155 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 18 november 2019, nr. WJZ/ 19264596, tot wijziging van het Instellingsbesluit Beoordelingscommissie MKB-compensatieregeling bij versterken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2019 Staatscourant 2019, 64909 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Convenanten Download icon PDF (54 kB)

  Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2019 Staatscourant 2019, 64553 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Mandaatbesluit CEA

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2019 Staatscourant 2019, 64873 overig
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 november 2019, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-2019 Staatscourant 2019, 64118 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Erkenning PV European Commodities NV, TenneT

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2019 Staatscourant 2019, 62506 TenneT
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 10 november 2019, nr. WJZ/19249546, tot wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies in verband met de verlenging van de uitvoeringsbepalingen inzake het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-11-2019 Staatscourant 2019, 62619 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (80 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 18 oktober 2019, nr. WJZ/ 19239732, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening duurzame energieproductie 2020 (Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 58434 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (133 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 in verband met vernieuwing van de financieringssystematiek, afsluiting van de instroom bij centrumgemeenten voor ondernemers in de binnenvaart, beperking van de instroom van oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf of beroep en verdere uniformering met de Participatiewet en het Besluit Participatiewet in verband met vernieuwing van de financieringssystematiek en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2019 Staatscourant 2019, 56656 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid