Uw zoekopdracht heeft 1803 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (59 kB)

  Advies Raad van State houdende de derde nota van wijziging bij het voorstel van wet houdende regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-11-2019 Staatscourant 2019, 59707 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (93 kB)

  Advies Raad van State houdende de derde nota van wijziging bij het voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-11-2019 Staatscourant 2019, 59705 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (113 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 4 oktober 2019, kenmerk 1562477-193693-Z, houdende bepalingen omtrent de in de Zorgverzekeringswet bedoelde vereveningsbijdrage voor het jaar 2020 (Regeling risicoverevening 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2019 Staatscourant 2019, 55238 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (113 kB)

  Beleidsregels van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland van 8 oktober 2019, kenmerk 2019043230, voor de toekenning en vaststelling van de vereveningsbijdrage aan zorgverzekeraars 2020 (Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2019 Staatscourant 2019, 59319 Zorginstituut Nederland
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 18 oktober 2019, kenmerk 1594729-197076-Z, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met het vaststellen van de woonlandfactoren voor het jaar 2020 ten behoeve van de gedifferentieerde berekening van de bijdrage voor verdragsgerechtigden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2019 Staatscourant 2019, 58198 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie van de wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de geneesmiddelen daratumumab en abemaciclib (Stcrt. 2018, 47742)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-08-2019 Staatscourant 2018, 47742 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 9 juli 2019, kenmerk 1551437-192935-Z, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de geneesmiddelen ravulizumab en olaparib

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2019 Staatscourant 2019, 40216 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 20 juni 2019, kenmerk 1543596-192269-Z, houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering in verband met de maandelijkse wijziging van de aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2019 Staatscourant 2019, 35561 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (45 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de collectiviteitskorting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2019 Staatscourant 2019, 32970 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 27 mei 2019, kenmerk 1532471-190796-Z, houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering in verband met de maandelijkse wijziging van de aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2019 Staatscourant 2019, 30613 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport