Uw zoekopdracht heeft 644 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking geregistreerde jeugdhulpaanbieders, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-04-2019 Staatscourant 2019, 18893 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 maart 2019, kenmerk 1495178-188036-J, houdende wijziging van de Regeling Jeugdwet ten behoeve van het over verslagjaar 2018 mogelijk maken van twee verschillende inrichtingsvormen van de jaarverslaggeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2019 Staatscourant 2019, 14603 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2018, nr. 2415267, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Commissie onderzoek naar geweld in de jeugdzorg en jeugdhulp

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2018 Staatscourant 2018, 68341 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 november 2018, kenmerk 1260279-170430-J, houdende Wijziging van de Regeling Jeugdwet in verband met de indexering van de pleegvergoedingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2018 Staatscourant 2018, 67326 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 november 2018, kenmerk 1439330-183376-MEVA houdende wijziging van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015–2019 in verband met het actualiseren van de subsidiebedragen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2018 Staatscourant 2018, 63290 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan het wettig gezag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2018 Staatscourant 2018, 13539 Openbaar Ministerie (OM)
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (58 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van de Minister voor Rechtsbescherming van 18 september 2018, kenmerk 1408639-180027-J, houdende vervanging van het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd in bijlage 2 van de Regeling Jeugdwet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2018 Staatscourant 2018, 53554 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (63 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2018 Staatscourant 2018, 46796 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (41 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met het oog op het afschaffen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2018 Staatscourant 2018, 46533 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (137 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2018 Staatscourant 2018, 40546 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport