Uw zoekopdracht heeft 462 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (94 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter regeling van een uitzondering voor verkooppunten op het verbod te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten te tonen, verbod op verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten zonder ter handstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon, en faciliteiten in aangewezen rookruimtes

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2019 Staatscourant 2019, 54387 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Vergunningen Download icon PDF (6 kB)

  Besluiten van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op grond van de Kernenergiewet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-08-2019 Staatscourant 2019, 48156 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 3. Vergunningen Download icon PDF (7 kB)

  Besluiten van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op grond van de Kernenergiewet, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-08-2019 Staatscourant 2019, 44017 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 juli 2019, kenmerk 1552657-193061-PG, houdende wijziging van de Subsidieregeling NIPT in verband met verlenging van de werkingsduur

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-07-2019 Staatscourant 2019, 40841 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 38395 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 20 juni 2019, 1536192-191396-VGP, houdende wijziging van de Warenwetregeling tatoeëren en piercen en de Regeling publieke gezondheid in verband met de indexering van tarieven 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2019 Staatscourant 2019, 35496 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 april 2019, kenmerk 14950464-188013-WJZ, houdende de aanwijzing van de ID-uitgever en regels met betrekking tot de aanvraagprocedure van veiligheidskenmerkzegels ten behoeve van tabaksproducten (Regeling identificatiecodes en veiligheidskenmerk tabaksproducten)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-04-2019 Staatscourant 2019, 21441 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 6 maart 2019, 1488386-187432-VGP, houdende aanwijzing BSI Group The Netherlands BV als keuringsinstelling voor gasverbrandingstoestellen (verordening EU 2016/426)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-03-2019 Staatscourant 2019, 13669 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Convenanten Download icon PDF (40 kB)

  Derde Convenant preventie gehoorschade versterkte muziek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2019 Staatscourant 2019, 1929 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 19 december 2018, nr.2018-0000816616, tot instelling van een Commissie kinderopvang en vaccinatie (Instellingsregeling Commissie kinderopvang en vaccinatie).

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 73427 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid