Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (7 kB)

  Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2017 Staatscourant 2017, 73871 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 november 2017, kenmerk 1259619-167214-PG, houdende wijziging van de Subsidieregeling publieke gezondheid in verband met aanpassing van de subsidiesystematiek bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2017 Staatscourant 2017, 68696 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (53 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 23 november 2017, 1257948-170256-VGP, houdende vaststelling van de bedragen voor het doorberekenen van kosten in de levensmiddelensector (Warenwetregeling doorberekening kosten levensmiddelensector 2017)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-11-2017 Staatscourant 2017, 69220 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 oktober 2017, kenmerk 1231196-167642-WJZ, houdende wijziging van lijst I en II, behorende bij de Regeling van 6 januari 2005 uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder f, Opiumwet 1960 BES in verband met de plaatsing van enkele stoffen op lijst I en II

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2017 Staatscourant 2017, 57863 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (29 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2017 Staatscourant 2017, 53761 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 8 september 2017, nr. IENM/BSK-2017/214358, tot wijziging van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater (vermindering spoelfrequentie bij toepassing alternatieve techniek)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-09-2017 Staatscourant 2017, 51759 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 augustus 2017, 1215760-166379-VGP, houdende goedkeuring van de Hygiënecode Transport en Opslag, versie 4, 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-08-2017 Staatscourant 2017, 48787 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 augustus 2017, kenmerk 1216573-1266542-PG, houdende wijziging van de Subsidieregeling publieke gezondheid in verband met aanpassing van de subsidiebedragen voor 2018 en van de subsidiesystematiek bij het bevolkingsonderzoek naar darmkanker

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2017 Staatscourant 2017, 49218 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Overig Download icon PDF (11 kB)

  Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 13 juni 2017, kenmerk PG-1148317-164195, houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor de prenatale screening naar down-, edwards- en patausyndroom (trisomie 21, 18 en 13) en de 20 wekenecho (of structureel echoscopisch onderzoek, SEO) naar neuraalbuisdefecten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2017 Staatscourant 2017, 36640 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Convenanten Download icon PDF (7 kB)

  Convenant Voorkomen of beperken van insleep van exotische muggen bij bedrijven die handelen in gebruikte banden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2017 Staatscourant 2017, 36231 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport