Uw zoekopdracht heeft 5 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 8 september 2017, nr. IENM/BSK-2017/214358, tot wijziging van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater (vermindering spoelfrequentie bij toepassing alternatieve techniek)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-09-2017 Staatscourant 2017, 51759 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Convenanten Download icon PDF (16 kB)

  Convenant monitoring en nadeelcompensatie voedselveiligheid in de omgeving van de luchthaven Lelystad

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-04-2015 Staatscourant 2015, 9636 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Overig Download icon PDF (50 kB)

  SZW lijst van kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2013 Staatscourant 2013, 18885 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Overig Download icon PDF (50 kB)

  SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-01-2013 Staatscourant 2013, 15 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 25 september 2012, nr. IENM/BSK-2012/190689, houdende wijziging van artikel 2 van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (vervallen bepaling maximaal gewicht onverpakt consumentenvuurwerk)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2012 Staatscourant 2012, 19926 Ministerie van Infrastructuur en Milieu