Uw zoekopdracht heeft 1627 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (39 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 mei 2019, 2019-0000074487, tot vaststelling van tijdelijke regels inzake het verstrekken van subsidie ten behoeve van projecten gericht op eerlijk, gezond en veilig werk (Tijdelijke subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-06-2019 Staatscourant 2019, 31367 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 april 2019, 2018-0000180719, tot schorsing van de aanwijzing van SGS Nederland B.V. als EU- en NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake het werkveld machines

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-04-2019 Staatscourant 2019, 20560 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 maart 2019, 2019-0000041144, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de vervanging van bijlage XIIIc en XIIIf door een certificatieschema en enkele wijzigingen van bijlage XVIIh

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-03-2019 Staatscourant 2019, 17008 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Overig Download icon PDF (31 kB)

  Call for proposals Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2019 Staatscourant 2019, 10424 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 januari 2019, nr. 2019-0000037204, houdende instelling van de Commissie van onderzoek inzake de procedure van werving, selectie en benoeming van de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2019 Staatscourant 2019, 5652 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2018, 2018-0000187367, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de vervanging van bijlage IIa en IIb inzake arbodiensten door een certificatieschema alsmede een technische aanpassing van bijlage XIII (Stcrt. 2018, 68318)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2018 Staatscourant 2018, 68318 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 november 2018, 2018-0000171118, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de vervanging van bijlage XIIIa en XIIIe door een certificatieschema alsmede enkele technische wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2018 Staatscourant 2018, 68768 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 27 november 2018, 2018-0000187367, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de vervanging van bijlage IIa en IIb inzake arbodiensten door een certificatieschema alsmede een technische aanpassing van bijlage XIII

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2018 Staatscourant 2018, 68318 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Overig Download icon PDF (92 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2018, 2018-0000187369, houdende publicatie van het Certificatieschema Arbodiensten dat is vastgesteld door de Stichting Beheer Certificatie Arbodiensten als bedoeld in artikel 1.5a, onderdeel c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2018 Staatscourant 2018, 68321 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  OM-beleidsregels

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-09-2018 Staatscourant 2018, 52226 Openbaar Ministerie (OM)