Uw zoekopdracht heeft 923 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (218 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 4 juni 2019, nr. IENW/BSK- 2019/122715, houdende nadere implementatie van richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44) en van richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102) (Regeling interoperabiliteit en veiligheid spoorwegen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2019 Staatscourant 2019, 30931 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (47 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 4 juni 2019, nr. IENW/BSK-2019/122533, tot wijziging van de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012 in verband met de implementatie van de interoperabiliteitsrichtlijn en de spoorwegveiligheidsrichtlijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2019 Staatscourant 2019, 30924 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ter uitvoering van het project PHS Rijswijk-Rotterdam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2019 Staatscourant 2019, 31916 overig
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (27 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 2016/2338 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor (PbEU 2016, L 354/22)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-06-2019 Staatscourant 2019, 31743 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (49 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen en het Besluit spoorverkeer in verband met de implementatie van richtlijn (Eu) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016 L 138/44) en richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake de veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-06-2019 Staatscourant 2019, 31759 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ter uitvoering van het project PHS Rijswijk-Rotterdam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2019 Staatscourant 2019, 31396 overig
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ter uitvoering van het project PHS Rijswijk-Rotterdam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2019 Staatscourant 2019, 31394 overig
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van een aanvulling op de netverklaring, ProRail

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2019 Staatscourant 2019, 31393 overig
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van een aanvulling op de netverklaring, ProRail

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2019 Staatscourant 2019, 31398 overig
 10. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Kennisgeving in het kader van het project Spooruitbreiding Zwolle-Herfte

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-05-2019 Staatscourant 2019, 30130 overig