Uw zoekopdracht heeft 83 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2018, nr. 2018-0000110664, tot wijziging van bijlage I, behorende bij artikel 5.2, eerste lid, van het Besluit SUWI in verband met de verwerking van gegevens door de Belastingdienst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2018 Staatscourant 2018, 36276 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 augustus 2017, 2017-0000114837, tot wijziging van de Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen teneinde de vervaldatum aan te passen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-08-2017 Staatscourant 2017, 48990 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 september 2016, nr. 2016-0000194539, tot wijziging van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW in verband met het mogelijk maken van een aanvraag met terugwerkende kracht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2016 Staatscourant 2016, 51356 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juli 2016, nr. 2016-0000150899, tot wijziging van de Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen teneinde een eenmalige uitzondering op de periode van subsidieverlening te bewerkstelligen en de wijze van de verantwoording van de subsidie aan te passen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2016 Staatscourant 2016, 38403 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 juni 2016, 2016-0000142175, tot wijziging van de normen en bedragen, genoemd in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Regeling vermogenswaardering Ioaz, het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, de Regeling vaststelling grondslagen IOAW en de Regeling vaststelling grondslagen IOAZ per 1 juli 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2016 Staatscourant 2016, 32586 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (53 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit SUWI in verband met de gewijzigde premie-opbouw ten behoeve van de Werkhervattingskas en verbetering van de hybride markt WGA

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2016 Staatscourant 2016, 31319 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juni 2016, 2016-0000140591, tot wijziging van in de Toeslagenwet genoemde bedragen per 1 juli 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2016 Staatscourant 2016, 31769 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Aankondiging publicatie instroomcijfers WGA 2015, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2016 Staatscourant 2016, 31532 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (70 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit SUWI in verband met het uitbreiden van de doelgroep en de beoordeling van arbeidsbeperkten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-05-2016 Staatscourant 2016, 22296 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2015, nr. 2015-0000298444, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met de toerekening van ter beschikking gestelde arbeidsbeperkten tijdens de banenafspraak

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2015 Staatscourant 2015, 43639 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid