Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2016 Staatscourant 2016, 66770 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2016 Staatscourant 2016, 66772 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2016 Staatscourant 2016, 66773 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 november 2016, 2016-0000242690, tot wijziging van de Reïntegratieregeling in verband met de indexering van het maximale bedrag dat als starterskrediet of als borgtocht kan worden verstrekt voor het jaar 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2016 Staatscourant 2016, 63144 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 september 2016, nr. 2016-0000194539, tot wijziging van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW in verband met het mogelijk maken van een aanvraag met terugwerkende kracht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2016 Staatscourant 2016, 51356 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juli 2016, 2016-0000170426, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging loondervingswetten BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-08-2016 Staatscourant 2016, 43020 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juli 2016, nr. 2016-0000150899, tot wijziging van de Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen teneinde een eenmalige uitzondering op de periode van subsidieverlening te bewerkstelligen en de wijze van de verantwoording van de subsidie aan te passen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2016 Staatscourant 2016, 38403 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 juni 2016, 2016-0000142175, tot wijziging van de normen en bedragen, genoemd in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Regeling vermogenswaardering Ioaz, het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, de Regeling vaststelling grondslagen IOAW en de Regeling vaststelling grondslagen IOAZ per 1 juli 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2016 Staatscourant 2016, 32586 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (53 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit SUWI in verband met de gewijzigde premie-opbouw ten behoeve van de Werkhervattingskas en verbetering van de hybride markt WGA

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2016 Staatscourant 2016, 31319 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juni 2016, 2016-0000140591, tot wijziging van in de Toeslagenwet genoemde bedragen per 1 juli 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2016 Staatscourant 2016, 31769 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid