Uw zoekopdracht heeft 836 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit tot vaststelling van de factoren L en r voor het boekjaar 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-01-2019 Staatscourant 2019, 2706 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 december 2018, kenmerk 1436504-183102-PG, houdende regels voor de subsidiëring van nader onderzoek naar de doodsoorzaak van kinderen (Subsidieregeling NODOK 2019–2023)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2019 Staatscourant 2019, 1132 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2018 Staatscourant 2018, 67142 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2018 Staatscourant 2018, 67149 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2018 Staatscourant 2018, 67147 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 oktober 2018, kenmerk 1438429-183307-PG, houdende aanpassing van de vragengrenzen genoemd in artikel 5, tweede lid, van de Wet op de medische keuringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2018 Staatscourant 2018, 62660 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit Intrekking Beleidsregels vergoeding hoorhulpmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-07-2018 Staatscourant 2018, 42709 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-07-2018 Staatscourant 2018, 42718 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2018, nr. 2018-0000110664, tot wijziging van bijlage I, behorende bij artikel 5.2, eerste lid, van het Besluit SUWI in verband met de verwerking van gegevens door de Belastingdienst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2018 Staatscourant 2018, 36276 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2018 Staatscourant 2018, 34336 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen