Uw zoekopdracht heeft 54 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2018, nr. 2018-0000110664, tot wijziging van bijlage I, behorende bij artikel 5.2, eerste lid, van het Besluit SUWI in verband met de verwerking van gegevens door de Belastingdienst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2018 Staatscourant 2018, 36276 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 augustus 2017, 2017-0000114837, tot wijziging van de Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen teneinde de vervaldatum aan te passen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-08-2017 Staatscourant 2017, 48990 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 september 2016, nr. 2016-0000194539, tot wijziging van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW in verband met het mogelijk maken van een aanvraag met terugwerkende kracht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2016 Staatscourant 2016, 51356 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juli 2016, nr. 2016-0000150899, tot wijziging van de Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen teneinde een eenmalige uitzondering op de periode van subsidieverlening te bewerkstelligen en de wijze van de verantwoording van de subsidie aan te passen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2016 Staatscourant 2016, 38403 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2015, nr. 2015-0000298444, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met de toerekening van ter beschikking gestelde arbeidsbeperkten tijdens de banenafspraak

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2015 Staatscourant 2015, 43639 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (43 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2014,2014-0000089983, tot Wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 in verband met het toevoegen van hoofdstuk IV en investeringsprioriteit B aan de regeling en enkele technische wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2014 Staatscourant 2014, 19322 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Voorpublicatie wijziging Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2012 Staatscourant 2012, 14460 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Aanpassing beleidsregels UWV aan de Wet tot wijziging van de Wajong

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-08-2010 Staatscourant 2010, 12828 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 maart 2010, nr. R&P/RPA/10/3469, tot wijziging van de Reïntegratieregeling in verband met uitbreiding van de mogelijkheid voorzieningen te verstrekken aan personen met structurele functionele beperkingen bij arbeid als zelfstandige

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2010 Staatscourant 2010, 4789 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging Reïntegratieregeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2008 Staatscourant 2008, 137 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid