Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2018 Staatscourant 2018, 67142 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2018 Staatscourant 2018, 67149 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2018 Staatscourant 2018, 67147 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 oktober 2018, kenmerk 1438429-183307-PG, houdende aanpassing van de vragengrenzen genoemd in artikel 5, tweede lid, van de Wet op de medische keuringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2018 Staatscourant 2018, 62660 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit Intrekking Beleidsregels vergoeding hoorhulpmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-07-2018 Staatscourant 2018, 42709 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-07-2018 Staatscourant 2018, 42718 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2018, nr. 2018-0000110664, tot wijziging van bijlage I, behorende bij artikel 5.2, eerste lid, van het Besluit SUWI in verband met de verwerking van gegevens door de Belastingdienst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2018 Staatscourant 2018, 36276 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2018 Staatscourant 2018, 34336 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (88 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 februari 2018, 2018-0000009105, tot aanpassing van de Regeling SUWI in verband met de herziening van de bijlagen bij de Regeling SUWI die betrekking hebben op de planning & control producten van de SUWI-organisaties en op de controleverklaring

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2018 Staatscourant 2018, 8771 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid