Uw zoekopdracht heeft 19 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2013 Staatscourant 2013, 35261 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2013 Staatscourant 2013, 35264 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2013, nr. 2013-0000168671, houdende wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 4, tweede lid, van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, voor het jaar 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2013 Staatscourant 2013, 34920 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2013, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Wet werk en bijstand, per 1 januari 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2013 Staatscourant 2013, 34709 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging UWV-Beleidsregel Boete werknemer 2010

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2013 Staatscourant 2013, 31800 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Beleidsregel boete werknemer 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2013 Staatscourant 2013, 31799 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 oktober 2013, houdende wijzigingvaststelling bedragen Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers per 1 januari 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2013 Staatscourant 2013, 32908 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 oktober 2013, 2013-0000136460, tot wijziging van de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in verband met het vervallen van de verplichting gebruik te maken van het Digitaal Verantwoordingssysteem

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2013 Staatscourant 2013, 29182 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 september 2013, 2013-0000129397, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met wijzigingen in de premievaststelling werknemersverzekeringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2013 Staatscourant 2013, 27771 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (24 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 september 2013, 2013-0000133785, houdende een tijdelijke regeling voor de verstrekking van een tegemoetkoming aan personen die recht hebben op een uitkering op grond van de WAO, WIA, WAZ of de Wajong bij of naar mate van een arbeidsongeschiktheid van 35% of meer of recht hebben op arbeidsondersteuning op grond van de Wajong, en die niet AWBZ verzekerd zijn (Tijdelijke regeling tegemoetkoming voor niet AWBZ-verzekerde arbeidsongeschikten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2013 Staatscourant 2013, 27688 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid