Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 december 2018, kenmerk 1436504-183102-PG, houdende regels voor de subsidiëring van nader onderzoek naar de doodsoorzaak van kinderen (Subsidieregeling NODOK 2019–2023)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2019 Staatscourant 2019, 1132 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 oktober 2018, kenmerk 1438429-183307-PG, houdende aanpassing van de vragengrenzen genoemd in artikel 5, tweede lid, van de Wet op de medische keuringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2018 Staatscourant 2018, 62660 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (85 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juli 2011, nr. Z/M-3068997, houdende Wijziging van de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming en andere technische wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2011 Staatscourant 2011, 13469 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 oktober 2009, nr. WJZ/SWW-2959220, houdende wijziging van de Regeling chronisch zieken en gehandicapten in verband met de hoogte van de vergoeding van zorgverzekeraars voor het aanleveren van gegevens en een technische wijziging betreffende hulpmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2009 Staatscourant 2009, 15694 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit Stuurgroep implementatie Wtcg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2009 Staatscourant 2009, 29 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Aanwijzing orgaan voor in Nederland wonende buitenlandse verzekerden; OWM Centrale Zorgverzekeraars groep U.A.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2005 Staatscourant 2005, 210 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Aanwijzing inzake taakstelling ziekteverzuim

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2004 Staatscourant 2004, 115 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Besluit Commissie psychische arbeidsongeschiktheid (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2000 Staatscourant 2000, 31 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling heffing nominale premie Ziekenfondswet buiten Ned. won. rechth. pensioen; eigen verantw. werkgever voor WAO

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-05-1999 Staatscourant 1999, 83 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Bijdrageregeling ziekenfondsverzekering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-1998 Staatscourant 1998, 17 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport