Uw zoekopdracht heeft 728 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (152 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet vereenvoudiging Wajong

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-06-2019 Staatscourant 2019, 31303 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2018, nr. 2018-0000110664, tot wijziging van bijlage I, behorende bij artikel 5.2, eerste lid, van het Besluit SUWI in verband met de verwerking van gegevens door de Belastingdienst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2018 Staatscourant 2018, 36276 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (88 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 februari 2018, 2018-0000009105, tot aanpassing van de Regeling SUWI in verband met de herziening van de bijlagen bij de Regeling SUWI die betrekking hebben op de planning & control producten van de SUWI-organisaties en op de controleverklaring

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2018 Staatscourant 2018, 8771 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (24 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met verlenging van de geldigheidsduur van de registratie van arbeidsbeperkten in de doelgroepregistratie ten behoeve van de banenafspraak en de quotumheffing

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-01-2018 Staatscourant 2018, 1005 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 augustus 2017, 2017-0000114837, tot wijziging van de Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen teneinde de vervaldatum aan te passen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-08-2017 Staatscourant 2017, 48990 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 februari 2017, 2016-0000273728, tot wijziging van de Regeling Wfsv i.v.m. de afschaffing van de herbezettingsvoorwaarde

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-02-2017 Staatscourant 2017, 7787 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 november 2016, 2016-0000242690, tot wijziging van de Reïntegratieregeling in verband met de indexering van het maximale bedrag dat als starterskrediet of als borgtocht kan worden verstrekt voor het jaar 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2016 Staatscourant 2016, 63144 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 september 2016, nr. 2016-0000194539, tot wijziging van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW in verband met het mogelijk maken van een aanvraag met terugwerkende kracht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2016 Staatscourant 2016, 51356 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juli 2016, 2016-0000170426, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging loondervingswetten BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-08-2016 Staatscourant 2016, 43020 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juli 2016, nr. 2016-0000150899, tot wijziging van de Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen teneinde een eenmalige uitzondering op de periode van subsidieverlening te bewerkstelligen en de wijze van de verantwoording van de subsidie aan te passen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2016 Staatscourant 2016, 38403 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid