Uw zoekopdracht heeft 545 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (46 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2019 Staatscourant 2019, 17822 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit tot vaststelling van de factoren L en r voor het boekjaar 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-01-2019 Staatscourant 2019, 2706 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 2018, 2018-0000171280, tot vaststelling van de aantallen beschut werk voor het jaar 2019 (Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2018 Staatscourant 2018, 69402 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2018, nr. 2018-0000175442, tot wijziging van de Regeling vrijwilligerswerk in de WW in verband met verruiming van de mogelijkheden tot het doen van vrijwilligerswerk met behoud van een WW-uitkering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2018 Staatscourant 2018, 68157 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2018 Staatscourant 2018, 67143 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Besluit werkgebieden UWV 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2018 Staatscourant 2018, 66885 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 oktober 2018, 2018-0000171793, tot wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ in verband met vrijlating tegemoetkoming Q-koorts

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2018 Staatscourant 2018, 61900 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 juni 2018, nr. 2018-0000052330, ten behoeve van het verstrekken van financiële middelen aan het UWV teneinde het UWV een tijdelijk budget te geven voor het inkopen van scholingstrajecten voor werklozen met een grote kans op langdurige werkloosheid (Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2018 Staatscourant 2018, 34983 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit tot wijziging Besluit werkgebieden UWV 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-03-2018 Staatscourant 2018, 16986 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (53 kB)

  Besluit regeling cliëntenparticipatie UWV 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-03-2018 Staatscourant 2018, 17548 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen