Uw zoekopdracht heeft 1824 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 september 2019, nr. 2019-0000108156, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege een tijdshorizon voor scenario's voor gepensioneerden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-09-2019 Staatscourant 2019, 51587 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Pensioen- en Uitkeringsraad van 4 september 2019, houdende de bekendmaking van de beleidsregels voorzieningen 2019 (Besluit Beleidsregels voorzieningen PUR 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-09-2019 Staatscourant 2019, 50236 Sociale Verzekeringsbank
 3. Pensioenen Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking dat het georganiseerde bedrijfsleven in de bedrijfstak Graanbe- en verwerkende Industrie, dat voortzetting van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor Molenaars wenst, niet heeft aangetoond een belangrijke meerderheid van de in die bedrijfstak werkzame personen te vertegenwoordigen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-08-2019 Staatscourant 2019, 45703 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Pensioenen Download icon PDF (24 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 39246 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Pensioenen Download icon PDF (1 kB)

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 39100 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Wijziging Pensioenreglement ABP per 1 juli 2019, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2019 Staatscourant 2019, 36253 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (109 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2019 Staatscourant 2019, 34535 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Pensioenen Download icon PDF (18 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor zorg en welzijn

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2019 Staatscourant 2019, 30301 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 juni 2019, nr 2019-0000280519, tot wijziging van de Regeling vaststelling wisselkoers en consumentenprijsindex Surinaamse pensioenen in verband met de vaststelling van de consumentenprijsindex ten behoeve van Surinaamse pensioenen voor 2018

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-06-2019 Staatscourant 2019, 33252 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 mei 2019, nr. 2019-0000059525, tot vaststelling van de rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds voor het jaar 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2019 Staatscourant 2019, 28087 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid