Uw zoekopdracht heeft 1818 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (109 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2019 Staatscourant 2019, 34535 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 juni 2019, nr 2019-0000280519, tot wijziging van de Regeling vaststelling wisselkoers en consumentenprijsindex Surinaamse pensioenen in verband met de vaststelling van de consumentenprijsindex ten behoeve van Surinaamse pensioenen voor 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 33252 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Pensioenen Download icon PDF (18 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor zorg en welzijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2019 Staatscourant 2019, 30301 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 mei 2019, nr. 2019-0000059525, tot vaststelling van de rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds voor het jaar 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Staatscourant 2019, 28087 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (72 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april 2019, nr. 2019-0000055959, tot Besluit goedkeuring wijziging van het reglement van de Stichting Pensioenregister

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-05-2019 Staatscourant 2019, 23984 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Pensioenen Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Bekendmaking verzoek tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in een Bedrijfstakpensioenfonds voor Zorg en Welzijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-04-2019 Staatscourant 2019, 22798 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Pensioenen Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking verzoek tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in een Bedrijfstakpensioenfonds voor Zorg en Welzijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-04-2019 Staatscourant 2019, 22798 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging Pensioenreglement ABP per 1 april 2019, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-03-2019 Staatscourant 2019, 16890 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 februari 2019, kenmerk 1361456-177749-WJZ, houdende vaststelling van de rekenfactor ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers voor het jaar 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-03-2019 Staatscourant 2019, 11853 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Overig Download icon PDF (46 kB)

  Autorisatiebesluit voor Centric Pension and Insurance Solutions B.V. namens de in bijlage I genoemde pensioenuitvoerders, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-03-2019 Staatscourant 2019, 10020 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens