Uw zoekopdracht heeft 3687 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (13 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet in verband met verlenging van het experiment voor bestaande deelnemers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2019 Staatscourant 2019, 53115 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Verkeersbesluiten Download icon PDF (5 kB)

  gemeente Nijmegen - aanwijzing oplaadplekken elektrische voertuigen - Nijmegen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2019 Staatscourant 2019, 54120 Nijmegen
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (14 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en de gastouderopvang

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2019 Staatscourant 2019, 53122 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (43 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 september 2019, 2019-0000053850, tot wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ en de Regeling statistiek Participatiewet, IOAZ en IOAW 2015 en tot intrekking van enkele andere regelingen onder meer in verband met de vernieuwing van de financieringssystematiek Bbz 2004

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 53169 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (7 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet tot wijziging van de wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2019 Staatscourant 2019, 52144 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (85 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 52026 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 52009 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 8. Verkeersbesluiten Download icon PDF (4 kB)

  Gemeente Alphen Chaam - Instellen van een 1-richting voor vrachtverkeer - Klokkestraat te Alphne

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 52813 Alphen-Chaam
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 52017 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 10. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2019 Staatscourant 2019, 51827 Haarlem