Uw zoekopdracht heeft 264 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Circulaires Download icon PDF (19 kB)

  Beleidskader bijdrageregeling begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-09-2019 Staatscourant 2019, 49849 Dienst Justitiële Inrichtingen
 2. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2019 Staatscourant 2019, 43271 Rijkswaterstaat
 3. Overig Download icon PDF (46 kB)

  Autorisatiebesluit voor Centric Pension and Insurance Solutions B.V. namens de in bijlage I genoemde pensioenuitvoerders, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-03-2019 Staatscourant 2019, 10020 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 4. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de vakcentrales zijn overeengekomen dat de onderstaande paragraaf met betrekking tot de AOW-compensatie in de plaats treden zal van de paragraaf AOW-compensatie zoals deze in Staatscourant 2015, nr. 37200 is gepubliceerd. Voor het overige blijft de tekst van het Onderhandelaarsakkoord overgangsregeling SBF 55 – zoals in Staatscourant 2015, nr. 37200 gepubliceerd – ongewijzigd.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2019 Staatscourant 2019, 6252 Rijkswaterstaat
 5. Overig Download icon PDF (22 kB)

  Autorisatiebesluit voor het Academisch Medisch Centrum in verband met het verrichten van de PPromexil follow up studie, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2019 Staatscourant 2019, 6716 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 6. Overig Download icon PDF (19 kB)

  Autorisatiebesluit voor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met het onderzoek naar de migratie-achtergrond van werknemers bij de rijksoverheid, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2019 Staatscourant 2019, 6717 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 7. Overig Download icon PDF (80 kB)

  Autorisatiebesluit Inlichtingenbureau, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-01-2019 Staatscourant 2019, 1227 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 8. Overig Download icon PDF (16 kB)

  Autorisatiebesluit 0-selectie Centric Pension and Insurance Solutions B.V., Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2018 Staatscourant 2018, 61943 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 9. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Intrekkingsbesluit Sociale Verzekeringsbank TOG Gerechtigden, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2018 Staatscourant 2018, 61944 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 10. Overig Download icon PDF (18 kB)

  Autorisatiebesluit ASR Schadeverzekering N.V., Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2018 Staatscourant 2018, 61942 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens