Uw zoekopdracht heeft 3696 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (15 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met aanpassing in de premiestelling voor startende werkgevers

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2019 Staatscourant 2019, 60403 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (40 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van sociale zekerheidswetten in verband met het regelen van overgangsrecht voor de vaststelling van de toepasselijke wetgeving in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder akkoord over de voorwaarden voor deze terugtrekking (no deal Brexit)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2019 Staatscourant 2019, 60394 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Ouder-Amstel tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2019 Staatscourant 2019, 59079 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Veendam tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2019 Staatscourant 2019, 59082 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (177 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-10-2019 Staatscourant 2019, 57373 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Verkeersbesluiten Download icon PDF (5 kB)

  Barendrecht - Besluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Klavecimbelweg 18

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2019 Staatscourant 2019, 57896 Barendrecht
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit intrekking verzorgstersfonds, Ministerie van Defensie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56273 Ministerie van Defensie
 8. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56272 Ministerie van Defensie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2019, nr. 2019-0000145410, tot wijziging van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 mei 2019, tot vaststelling van de rijksbijdrage in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2019 (Stcrt. 2019, 28090)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 56587 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (13 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet in verband met verlenging van het experiment voor bestaande deelnemers

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2019 Staatscourant 2019, 53115 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid