Uw zoekopdracht heeft 649 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (88 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 februari 2018, 2018-0000009105, tot aanpassing van de Regeling SUWI in verband met de herziening van de bijlagen bij de Regeling SUWI die betrekking hebben op de planning & control producten van de SUWI-organisaties en op de controleverklaring

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-02-2018 Staatscourant 2018, 8771 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (24 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met verlenging van de geldigheidsduur van de registratie van arbeidsbeperkten in de doelgroepregistratie ten behoeve van de banenafspraak en de quotumheffing

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-01-2018 Staatscourant 2018, 1005 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2015 Staatscourant 2015, 24261 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (43 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2014,2014-0000089983, tot Wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 in verband met het toevoegen van hoofdstuk IV en investeringsprioriteit B aan de regeling en enkele technische wijzigingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2014 Staatscourant 2014, 19322 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 september 2013, 2013-0000129397, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met wijzigingen in de premievaststelling werknemersverzekeringen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2013 Staatscourant 2013, 27771 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2012, nr. IVV/FB/2012/8079, tot wijziging van de bedragen genoemd in de IOAW en IOAZ met ingang van 1 juli 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-06-2012 Staatscourant 2012, 13143 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2012, nr. IVV/FB/2012/8083, tot wijziging van de Regeling vaststelling grondslagen IOAW en de Regeling vaststelling grondslagen IOAZ met ingang van 1 juli 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-06-2012 Staatscourant 2012, 13141 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2010, nr. IVV/FB/2010/24137, tot wijziging van de bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 met ingang van 1 januari 2011

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2010 Staatscourant 2010, 21348 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Goedkeuring premiepercentage voor de Arbeidsongeschikstheidskas per 1 janauri 2009

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2008 Staatscourant 2008, 192 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2009

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-09-2008 Staatscourant 2008, 171 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen