Uw zoekopdracht heeft 77 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (46 kB)

  Autorisatiebesluit voor Centric Pension and Insurance Solutions B.V. namens de in bijlage I genoemde pensioenuitvoerders, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-03-2019 Staatscourant 2019, 10020 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 2. Overig Download icon PDF (18 kB)

  Autorisatiebesluit ASR Schadeverzekering N.V., Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2018 Staatscourant 2018, 61942 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 3. Overig Download icon PDF (16 kB)

  Autorisatiebesluit 0-selectie Centric Pension and Insurance Solutions B.V., Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2018 Staatscourant 2018, 61943 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 oktober 2018, 2018-0000171793, tot wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ in verband met vrijlating tegemoetkoming Q-koorts

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2018 Staatscourant 2018, 61900 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Pensioen- en Uitkeringsraad van 4 juli 2018, houdende de bekendmaking van de beleidsregels voorzieningen 2018 (Besluit Beleidsregels PUR 2018)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-08-2018 Staatscourant 2018, 45041 Sociale Verzekeringsbank
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (7 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen vanwege aanpassing van het overgangsrecht risicohouding en een andere wijziging

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-07-2018 Staatscourant 2018, 37428 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (21 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen en regels voor fusie en splitsing (Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2017 Staatscourant 2017, 58466 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Pensioen- en Uitkeringsraad van 12 juli 2017, houdende de bekendmaking van de beleidsregels 2017 (Besluit Beleidsregels PUR 2017)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-07-2017 Staatscourant 2017, 49328 Sociale Verzekeringsbank
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 6 januari 2017, nummer 2029595 houdende instelling van de taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie (Instellingsregeling taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-01-2017 Staatscourant 2017, 3684 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2016, 2016-0000236819, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanwijzing van een categorie van personen en verlenging van de pensioenknip

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2016 Staatscourant 2016, 64942 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid