Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Dordrecht tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-09-2019 Staatscourant 2019, 50229 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 februari 2018, nr. 2018-0000028472, betreffende de vaststelling van de aanvangsdatum van het interventieteamproject WGA Rotterdam Bloemhof & Hillesluis

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-03-2018 Staatscourant 2018, 12083 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 februari 2018, nr. 2018-0000028402, betreffende de Aanvangsdatum van het interventieteamproject Haarlem Schalkwijk’

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-03-2018 Staatscourant 2018, 12088 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 juni 2015, 2015-0000113259, houdende regels omtrent werkzaamheden en autorisaties van het team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO en tot wijziging van de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving en de Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012 (Regeling team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-06-2015 Staatscourant 2015, 17332 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid SIOD

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2009 Staatscourant 2009, 101 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SIOD 2009

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2009 Staatscourant 2009, 43 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Kaderconvenant SZW - UWV inzake grensoverschrijdende gegevensuitwisseling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2003 Staatscourant 2004, 19 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Terinzagelegging Privacyreglement Projectteam Valse Start van GAK Nederland bv

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2000 Staatscourant 2000, 240 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Ter inzage ligging Gak-privacyreglement Fraude Registratie Systeem

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-1999 Staatscourant 1999, 239 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen