Uw zoekopdracht heeft 115 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 2017, 2017-0000202716, houdende wijziging van de mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2017, 2017-0000185541, over per 1 januari gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen in verband met enige onjuist opgenomen bedragen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2017 Staatscourant 2017, 74878 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (18 kB)

  Tweede wijziging Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2017 Staatscourant 2017, 75582 Schiedam
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 20 december 2017, nr. WJZ/17167129, tot tijdelijke aanpassing van de percentages S&O-afdrachtvermindering (Regeling tijdelijke aanpassing percentages S&O-afdrachtvermindering 2018)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2017 Staatscourant 2017, 73674 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (20 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Besluit Wfsv, het Besluit SUWI en het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten in verband met enkele kleine beleidsmatige en technische wijzigingen (Verzamelbesluit SZW 2018)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2017 Staatscourant 2017, 72989 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (22 kB)

  Bekendmaking Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2017 Staatscourant 2017, 73554 Steenbergen
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (33 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de conversie van het dagloon voor zogenoemde herlevers

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2017 Staatscourant 2017, 72307 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2017, nr. 2017-0000197610, tot wijziging van de Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2017 Staatscourant 2017, 74312 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2017, nr. 2017-0000201474, tot wijziging van de Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met aanwijzing van werkzaamheden voor stukloonbeloning

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2017 Staatscourant 2017, 73829 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (25 kB)

  Centrumregeling Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek 2018

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2017 Staatscourant 2017, 72508 Sittard-Geleen
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 13 december 2017, 2017-232417, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met harmonisering van de regels inzake de rentetarieven voor deelnemers aan schatkistbankieren;

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2017 Staatscourant 2017, 73363 Ministerie van Financiën