Uw zoekopdracht heeft 61 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (18 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Maatregelenbesluit jegens uitvoerende instanties en hun functionarissen tijdens het verrichten van hun werkzaamheden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37899 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014,2014-0000185387, betreffende wijziging van bedragen genoemd in de Toeslagenwet per 1 januari 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36893 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000185882, tot eenmalige aanpassing van de bedragen in verschillende wetten in verband met de inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2015, de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten en de Wet hervorming kindregelingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2014 Staatscourant 2014, 36923 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000187458, tot herziening van de bedragen en vaststelling van de grondslagen, genoemd in de IOAW, IOAZ en het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten met ingang van 1 januari 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2014 Staatscourant 2014, 37061 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000185393, tot wijziging van de bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 met ingang van 1 januari 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2014 Staatscourant 2014, 37053 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-000185394, tot wijziging van de bedragen en een percentage genoemd in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 met ingang van 1 januari 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2014 Staatscourant 2014, 37059 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, houdende vaststelling bedrag vrijstelling vermogensinkomsten wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2014 Staatscourant 2014, 36423 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, Indexering factoren, grondslagen en bedragen per 1 januari 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2014 Staatscourant 2014, 36619 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2014, 2014-0000184489, tot wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014–2020 in verband met enkele technische wijzigingen en verduidelijkingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2014 Staatscourant 2014, 36236 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2014, 2014-0000182416, tot Aanpassing van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ ivm de invoering van een tijdelijk nieuw vangnet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2014 Staatscourant 2014, 36232 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid