Uw zoekopdracht heeft 59 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2013, nr. 2013-0000146071, tot Wijziging van het Organisatie, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009, het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 en het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbeidsomstandigheden 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2013 Staatscourant 2013, 36010 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2013, 2013-0000180014, tot het tijdelijk doen van verstrekkingen aan gerepatrieerden uit Zuid-Sudan (Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Zuid-Sudan)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2013 Staatscourant 2013, 36558 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2013, 2013-0000178315

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2013 Staatscourant 2013, 36556 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2013, 2013-0000160944, houdende wijziging van de Re-ïntegratieregeling in verband met de indexering van het maximale bedrag dat als starterskrediet of borgtocht kan worden verstrekt voor het jaar 2014

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2013 Staatscourant 2013, 35771 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit tot wijziging van de Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2013 Staatscourant 2013, 35321 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2013, tot wijziging van de bedragen en een percentage genoemd in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 met ingang van 1 januari 2014

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2013 Staatscourant 2013, 34788 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2013, tot herziening van de bedragen en vaststelling van de grondslagen, genoemd in de IOAW, IOAZ en het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten met ingang van 1 januari 2014

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2013 Staatscourant 2013, 34787 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2013, tot wijziging van de Regeling WWB, IOAW en IOAZ met betrekking tot de aanspraak op vakantietoeslag met ingang van 1 januari 2014

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2013 Staatscourant 2013, 34789 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken van 29 november 2013, nr. WJZ/13170455, tot wijziging van de Beleidsregels bestuurlijke boeten S&O-afdrachtvermindering

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2013 Staatscourant 2013, 34199 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 november 2013, 2013-0000155842, tot wijziging van de Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boete en terugvordering onverschuldigde betalingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2013 Staatscourant 2013, 34036 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid