Uw zoekopdracht heeft 61 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2011, nr. IVV/FB/2011/21987 tot eenmalige aanpassing bedragen in verschillende wetten in verband met het wetsvoorstel WWB-maatregelen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2011 Staatscourant 2011, 23515 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2011, nr. IVV/I/11/22913, tot wijziging van ministeriële regelingen in verband met de wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2011 Staatscourant 2011, 23513 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2011, nr. IVV/FB/2011/21977, betreffende herziening van normen en bedragen genoemd in de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2011 Staatscourant 2011, 23883 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 2011, nr. IVV/FB/2011/21974, tot wijziging van de Regeling WWB met betrekking tot de aanspraak op vakantietoeslag met ingang van 1 januari 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2011 Staatscourant 2011, 24077 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2011, nr. IVV/FB/2011/21975, tot wijziging van de bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 met ingang van 1 januari 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2011 Staatscourant 2011, 22993 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2011, IVV/FB/2011/21976, tot wijziging van de bedragen genoemd in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 met ingang van 1 januari 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2011 Staatscourant 2011, 22994 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2011, AV/PB/2011/21492, tot wijziging van de Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 in verband met onder meer het formulier representativiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2011 Staatscourant 2011, 22520 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (67 kB)

  Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2011 Staatscourant 2011, 22535 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2011, nr. IVV/LZW/2011/22144, tot aanpassing van de TOG-tegemoetkoming

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2011 Staatscourant 2011, 22477 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2011, nr. R&P/RA/2011/21600, tot wijziging van de Subsidieregeling ESF 2007−2013 (herzien) in verband met het ophogen van het subsidieplafond van Actie E sociale innovatie en het openstellen van het subsidietijdvak voor Actie C

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2011 Staatscourant 2011, 22596 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid