Uw zoekopdracht heeft 292 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Wijziging bedragen genoemd in de WIK per 1 januari 1999

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-1998 Staatscourant 1998, 251 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Openbare kennisgeving Sectorraden in het kader van de Organisatiewet Sociale Verzekeringen 1997; Mortelbedrijf

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-1998 Staatscourant 1998, 251 Sociaal Economische Raad
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (24 kB)

  Wijziging Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering en Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-1998 Staatscourant 1998, 248 Ministerie van Financiën
 4. Overig Download icon PDF (8 kB)

  Bijlagen 5 en 6 bij de Regeling monitor fiscale faciliteit beroepsbepalende leerweg

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-1998 Staatscourant 1998, 248 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Instellingsbesluit Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-1998 Staatscourant 1998, 248 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (49 kB)

  ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST WERKGEVERSBIJDRAGE SOCIAAL FONDS DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-1998 Staatscourant 1998, 247 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (36 kB)

  Wijziging Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990 en andere uitvoeringsregelingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-1998 Staatscourant 1998, 247 Ministerie van Financiën
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar GAK 1995 i.v.m. eindtermen bijscholingsprogramma

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-1998 Staatscourant 1998, 250 Ministerie van Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie 1999 (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-1998 Staatscourant 1998, 246 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Goedkeuring Besluit wijziging Bestuursreglement Lisv

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-1998 Staatscourant 1998, 248 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid